Басейни - полезна информация

Поддръжка на басейни Pools Operator

Басейните биват с различни конструкции – стоманобетонови, сглобяенми и надувни. 

Стоманобетонови басейни – това са басейни с монолитни конструкции, обикновено се използват за обществени басейни, понякога и за частни. Предимствата им са, че могат да се измислят всякакви форми, дълбочини и облицовки. Недостатък е тежката строителна работа, изкопи и не на последно място – проектиране на съоръженията. Винаги трябва да се предвижда и място за филтърната инсталация, което като размери е в зависимост от размера на самия басейн.
Сглобяеми басейни – най-общо, това са басейни, които се сглобяват от готови елементи на място. Ние предлагаме два такива варианта – басейни тип Summer Fun, и басейни тип “Skypool”. Басейн SummerFun – представлява сглобяем басейн, който се вгражда в земята, но с минимални строителни дейности. Облицовката на басейна е с ПВЦ-фолио, и пристига в комплект с конструкцията на басейна. Сглобява се за 3 часа, и е едно прекрасно решение за домашен басейн. ПВЦ фолиото има годност 10 години, и смяната му е бърза и евтина. Също така може да сте сигурни, че басейнът никога няма да пропусне вода без Вие да сте нарамили фолиото. Недостатък е, че при неправилно изпълнение може конструкцията да не издържи водния натиск/натиска на почвата отвън, и да се деформира. Също така, ограничени сме и откъм облицовки – можем да използваме само ПВЦ фолио. Басейн Skypool – подобно на SummerFun, и този басейн е сглобяем, с тази разлика, че конструкцията е здрава и не се деформира лесно, а също така позволява всякакви форми на коритото, както и различни дълбочини – до 3.00м. Облицовките са отново само от ПВЦ-фолио. Производителят дава също така и възможност за употреба на различни типове стълби в басейна – прави и овални. За пример – Astralpool- Испания спонсорира ФИНА, като обикаля по всички световни първенства по плуване със сглобяем басейн тип Skypool, с олимпийски размери. Също така има и модел с дълбочина 5.00м за състезания по скокове.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА – МЕХАНИЧНО И ХИМИЧНО

Водата в басейните трябва да се поддържа чиста и обеззаразена – най-лесно човек се заразява с болести и кожни заболявания от водата. Технологията на пречистване на басейните е на две нива – механично, и чрез химикали. Механично почистване на водата – чрез филтрация. Чрез помпа водата се засмуква от басейна, нагнетява се във филтър (пясъчен или картушен), и се връща в басейна. Басейните биват дв типа – басейни със скимери, и басейни тип „външен преливник” .Водата се поема то басейна посредством съоръжения, наречени скимери и подови сифони. Скимера е конструиран така, че да поема повърхностните води на басейна, които обикновено са най-замърсени. В него има кошничка, която предотвратява попадането на отпадъци в тръбите. Подовия сифон поема мръсните води от дъното на басейна, а също така се използва и за изпразване на същия. И скимера, и подовия сифон са свързани чрез ПВЦ или друг тип тръби с помпата във филтрационното помещение на басейна. След филтъра, филтрираната вече вода се подава в басейна чрез стенни или дънни дюзи. Те са специално изработени елементи, които подават водния поток по точно определн начин. При басейн с външен преливник водата прелива сама през борда на басейна, поема се от преливната решетка, която е монтирана по целия периметър на басейна, и гравитачно се отвежда в компенсаторен резервоар. Той служи за изравняване на водните обеми на прелялата и на подадената чиста вода. Компоненти на системите : Басейн със скимери – подови сифони, скимери, тръбна разводка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене и коригиране на нивото на водата в басейна. Басейн тип „външен преливник” – подови сифони, външен преливник, смукателна дюза за включване на подочистачка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене на нивото в комепнсаторния резервоар. Видове филтри – пясъчен, картушен и диатомитен. Пясъчен филтър – най-разпространения модел филтър за басейни. Представлява съд, в който има пясък с точно определена гранулометрия. Водата се подава от горната част, филтрира се, и излиза чиста от долната част на филтъра. Обикновено в комплекта са предвидени шестпътен вентил за манипулации с филтъра (вентила служи за превлкючване на режимите на работа на филтъра- филтрация, промивка/почистване на филтъра, изплакване, изпразване, рециркулация, затворен), манометър (той стои на капака на филтъра, и служи за индикатор за замърсяването на пясъка – тъй като водата се подава отгоре, при замърсен пясък тя по-трудно преминава през него, и налягането е по-високо. Следователно е нужна промивка). Предимство е, че пясъка се сменя на период от 3 – 5 години при правилна експлоатация. Недостатъци – нужна е канализация, в която се изхвърлят големи количества замърсена вода от промивките на филтъра. Диатомитен филтър – филтър, пълен с фина неорганична смес, през която водата се филтрира безупречно. Не се употребява коагулант, но цената на оборудването е висока. Също така диатомитния пълнеж се допълва периодично. Необходима е канализация за промивката филтъра, и самия той е оборудван с шестпътен вентил. Химично пречистване на водата в басейните – дезинфекция, корекция на рН, мерки срещу алгите (едноклетъчно зелено водорасло), и коагулация (уедряване на замърсителите, които преминават през филтърния пълнеж, и правят водата да изглежда мътна).

ХИМИКАЛИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА – ДЕЗИНФЕКТАНТИ, АЛГИЦИДИ, КОАГУЛАНТИ. ДЕЗИНФЕКТАНТИ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОР

Дезинфекция – Дори когато водата изглежда прозрачна и чиста, в нея е възможно да има болестотворни вируси и бактерии, които рапространяват болести и зарази. Това е главната причина водата в басейните да се дезинфекцира. Обикновено водата се дезинфекцира с хлор. Той е най-силния окислител от химическата си група си, в която също са включени бром и йод. Кислород също се употребява за дезинфекция на водата на басейна, но не трябва да се забравя, че е по-слаб окислител от хлора, и веднъж месечно е необходимо басейна да се третира шоково с хлор. Когато във водата се добави хлор, една част от него дезинфекцира водата, а другата част остава като „присъствие” във водата – нарича се „свободен активен хлор” – той присъства във водата, и при замърсяване веднага реагира със замърсителя и го отстранява. При дезинфекция с хлор се употребяват бърз хлор (СТХ200 и производните му), и бавен хлор (СТХ300, СТХ390, СТХ392). Той бива на гранули/прах – обикновено бързия хлор СТХ200, и на таблети по 200 грама за бавния хлор (таблетите по-лесно се слагат в кошничките на скимерите). Бързия хлор се използва за шоково третиране на водата в басейна – при първоначално пускане, както и всеки месец. При първоначално пускане на басейна трябва да се има предвид, че всички тръби и съоръжения по веригата на водата са замърсени – нали са текли строителни работи преди завършването на басейна (също така напролет – водата е застояла, и т.н.). Бързия хлор действа наистина бързо – до 5 минути се е разтворил, и започва да дезинфекцира водата. Също така и действието му преминава бързо, но водата вече е чиста. Идва ред на бавния хлор. Той се използва, за да създаде депо във водата, което да може да реагира веднага при замърсяване – нарича се „свободен активен хлор”. Той започва да действа до 3 часа след добавянето му във водата, и действа дълго време – една таблета от 200 грама третира 20м3 вода за една седмица (това са ориентировъчни дози). Хлорът избива микроорганизмите, бактериите и вирусите във водата, и я прави безвредна за човешкото тяло. Както всеки химикал, в зависимост от концентрацията на хлора е неговото действие – следи се съдържанието на свободен активен хлор да е в порядъка на 1-ррм. При високи концентрации хлора става токсичен и отровен за човека. Прочетете внимателно упътванията на опаковката, и следвайте инструкциите, за да избегнете нещастни случаи. Корекция на рН – водороден показател на водата – показва нивото на нейната киселинност/алкалност. Рразличните химикали действат във водата по различен начин при различно рН. Например хлора действа най-добре при ниско рН, а коагуланта – при високо. Затова следим рН на водата в басейна да бъде в границите 7.2-7.6- оптимално състояние. Така правим необходимия компромис – хлорните препарати действат добре, също така и коагулантите имат добър ефект. Ниското или високото рН дразнят очите, гърлото и лигавиците в човешкото тяло, затова е особено важно да се следи нивото му. От серията на СТХ използваме СТХ10 за намаляване, а СТХ20 – за повишаване на рН на водата в басейна. За да запазите рН в тези граници, проверявайте всеки ден с тестер нивото му, и при нужда го коригирайте. Алгицид – мерки срещу алгите. Водораслите са едноклетъчни организми, които се развиват и размножават много бързо във водата на басейна, особено при по-високи температури. Спорите ан водораслите се внасят във водата и чрез вятъра и дъжда, ако басейна е на открито. За да се предитврати тяхното развитие, се употребяват препаратите СТХ60 и СТХ500S.

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Уверете се, че Вашата система за филтрация е правилно изпълнена, и работи нормално;
2. Извършете шоково хлориране с СТХ200 – с доза 15грама/м3, като го добавите директно в скимерите или в компенсаторния резервоар. Ако Вашия басейн се пълни за повече от един ден, се препоръчва да добавяте пропорционално химикали по време на пълненето, за да се избегне развитието на водорасли;
3. Проверете нивото на рН, и ако е нужно, коригирайте го в границите 7.2-7.6 с СТХ10 и СТХ20 (1.50 кг намалява/увеличава рН на 100м3 с 0.2 единици );
4. Приложете „Програмата за поддържане на водата“ (следва).

ПРОГРАМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДАТА В БАСЕЙНА

1. Измервайте нивото на рН на водата ежедневно, и си водете дневник, като описвате и атмосферните условия. Така ще имате възможност да реагирате навреме и с необходимите точни действия;
2. Измервайте нивото на свободния остатъчен хлор във водата, като го поддържате в границите 0.5-2г/м3 (ррм) – чрез таблети СТХ392, СТХ370(1 таблета СТХ392/370 на 20м3 седмично), или гранулиран бавен хлор СТХ300 (3г/м3 ежедневно );
3. Веднъж седмично, както и след дъжд, добавяйте алгицид СТХ60 – 2.00л/100м3 за първоначално третиране, и 0.5л/100м3 седмично – така няма да позволите на водата да позеленее;
4. Веднъж седмично добавяйте коагулант във водата – СТХ41 – 1.5л/100м3 за първоначално третиране, и 0.5л/100м3 седмично. Така водата Ви ще остане бистра и прозрачна, и ще Ви спести ежедневното почистване на дъното;
5. Почиствайте веднъж седмично кошничките на скимерите и на предфилтъра на филтрационната помпа;
6. Ежедневно почиствайте повърхността на басейна с кепче от паднали листа и други замърсители;
7. Следете манометъра на филтъра, и при нужда правете своевременно промивка – така ще предотвратите аварии, и водата Ви ще бъде чиста;
8. Следете нивото на водата в басейна, при нужда доливайте, но веднага проверете нивото на рН, и добавете ноебходимите химикали;
9. Когато сезона приключи, продължете да третирате водата, докато температурите паднат под 15 градуса. Тогава вземете мерки за зазимяване на басейна.

ПРОГРАМА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ НА БАСЕЙНА

Подготвяне на материали и консумативи:
- Зимно покривало – заснема са формата на басейна, като при изчетаването се отпускат 50 см от всяка страна навън – ако е с външен преливник – от външния край на борда, ако е със скимери – от стената на басейна.
- Гумени тапи за стенни дюзи ;
- Флотадори за периметъра на басейна (2 броя/м1), код 00148, флотадори за монтаж във скимер, код 06210 ;
- Химикали:
* бавнодействащ хлор на прах – СТХ300 – дозировка 20г/м3 от басейна ;
* алгицид СТХ 60 – 1.5 литра/100м3 ;
* СТХ550 – препарат за зазимяване - 5 литра/100м3 ;
* рН регулатор (+) – за да се коригира рН на водата в границите 7.2-7.6 ;

Зазимяване на басейна:
- Третирайте водата с СТХ200 – 20г/м3, и пуснете фитриращата система да работи 24 часа ;
- Третирайте водата с СТХ 60 – 1.5л/100м3 – и oставете филтрацията да работи 2 часа ;
- Третирайте водата с СТХ 550 – 5кг/100м3 – и оставете филтрацията да работи 2 часа ;
- Проверете и коригирайте нивото на рН на водата в граници 7.2-7.6 ;
- Затапете с гумените тапи стенните дюзи ( ако басейна е с дънни , не правете нищо – те са на дълбочина над 60-70см, и няма да замръзнат ), и изпразнете тръбите в помпеното помещение ; - Затапете скимерите ( ако басейна е със скимери) с флотадори за скимери, и изпразнете тръбите им от водата в помпеното помещение ;
- Допълнете/изпразнете (скимери/външен преливник) басейна с вода до постигане на ниво 10 см под борда на басейна ;
- Наредете флотадорите по периметъра на басейна, като на определени места трябва да ги превържете за борда, с цел да опират в стените на басейна – важно е, за да прекъсват леда в тази зона. Препоръчително е да се пусне ред флотадори по диагоналите на басейна ;
- Демонтирайте стълбите (ако има ) на басейна, и ги приберете на склад ;
- Демонтирайте атракции и други съоръжения, които биха попречили на зимното покривало да се монтира и опъне добре ;
- Монтирайте зимното покривало на басейна – обикновено се монтира с дюбели от неръждаема стомана с плоски глави, и покривалото се опъва с ластици с кука. Важно е покривалото да е добре опънато, без сгъвки и прегъвания, и да покрива добре и изцяло басейна ;
- Изпробвайте покривалото – разходете се по него , поскачайте – не се тревожете, от снеговете и дъждовете напролет в него ще са се събрали поне 2.00 м3 вода – а тя тежи 2000 кг ;

- Зазимете филтрационната система на басейна :
* Демонтирайте работните помпи, и ги приберете в сух склад. Развийте пробките им, и изпразнете водата от тях – пробките са две – едната е за предфилтъра на помпата, а другата дренира работното й колело . Ако имате съмнения относно изправността им – сега е времето за ремонт ;
* Отворете пробката на пясъчните филтри, и демонтирайте капака им – важно е добре да изпразните водата от филтрите, и да оставите пясъка да „диша” прец целия зимен период ;
* Отворете пробката на шестпътните вентили, и ги изпразнете. Ако имате възможност, демонтирайте ги изцяло, и ги съхранете заедно с помпите ;
* Затворете всички кранове, водещи до басейна, и изпразнете водата от всички възможни тръби в системата. Ако не са предвидени изпразнители на системата в ниските й точки, вземете полиетиленови водовземни скоби (примерно ф63- ½”), монтирайте ги, и монтирайте на тях спирателен кран ½” – за да можете лесно да изпразвате ;
* Тръбите, които не можете да изпразните, увийте с каменна вата, и пристегнете добре с тиксо или свински опашки – температурата в помпеното помещение е сравнително висока, но трябва да сте сигурни, че няма да има аварии ;
* Ако има помпи за водни ефекти, или други съоръжения – ел.нагреватели, .. – демонтирайте ги и ги приберете в сух склад ;
* Ако басейна Ви се отоплява с топлообменник – извикайте фирмата която е монтирала котела и е захранилa топлообменника с топлоносител, да изпразни тръбите с топлоносителя (ако не е антифриз), или поне да Ви покажат как става ;
* Спрете водопровода, захранващ басейна Ви с питейна вода, и го изпразнете с изпразнителя на спирателния кран ;
* Спрете ел.захранване на централното ел.табло за управление на басейна ;
* Увийте ел.таблото с найлон, и го изолирайте много внимателно – от това зависи да проработи отнов безпроблемно напролет ;
* Приберете всички части, пробки, кошнички и други на едно място, за да можете да ги намерите при пуска на басейна напролет ;
* Заключете капака / вратата на помпеното помещение.