Гаранционни условия

1. "www.pools.bg" дава на своите клиенти за всички стоки, подлежащи на гаранционен сервиз гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон за връзка със оторизираните сервизи;
• гаранционните условия;
• гаранционен срок на закупената стока;

• Важи само за потребителите – физически лица /съгласно Закона за защита на потребителите  / -  Законовата гаранция за всяка стока е 2 години, считано от датата на доставката ѝ.